Jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystna? Cz. I

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością odprowadzania podatków od uzyskanych dochodów. Niezwykle ważny jest zatem wybór odpowiedniej formy opodatkowania, ponieważ od tego też zależy wysokość podatku. Osoby fizyczne mają do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów: 

– kartę podatkową

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– opodatkowanie według skali podatkowej

– podatek liniowy

Oczywiście to, która forma opodatkowania będzie bardziej korzystna zależy od kilku czynników, jednak przede wszystkim jest to zależne od rozmiaru prowadzonej działalności. W tym artykule (by jego długość nie była zbyt przytłaczająca) postaram się jedynie skrótowo wskazać, jakie są wady i zalety karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – nie należą one do najczęstszych wyborów przez przedsiębiorców z uwagi na pewne ograniczenia wprowadzone w ustawie, jednak zawierają ciekawe rozwiązania, na które trzeba zwrócić uwagę. W kolejnym artykule natomiast przybliżę pozostałe formy opodatkowania. W przyszłości planuję poświęcić także artykuł na opisanie w większych detalach specyfiki wybranych form opodatkowania, co być może pomoże komuś zdecydować, co jest dla niego najbardziej opłacalne.

Karta podatkowa

Wysokość karty podatkowej uzależniona jest od kilku czynników, głównie od wielkości miejscowości, w której usługi są wykonywane, liczby zatrudnionych pracowników, rodzaju świadczonych usług, a nawet wieku podatnika. Jest to podatek płacony miesięcznie, dla każdego ustalany jest indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego i całkowicie nie jest uzależniony od wysokości osiąganych dochodów.

Zatem z całą pewnością jest to bardzo atrakcyjna forma opodatkowania dla podatników, którzy osiągają duże przychody. Jednak należy w tym miejscu zaznaczyć, że osiąganie przychodów nie może generować dużej liczby wydatków, ponieważ w tym rodzaju opodatkowania nie jest możliwe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jest to bardzo duży minus tego rodzaju opodatkowania. Konieczność płacenia karty podatkowej niezależnie od wysokości osiąganych dochodów może też prowadzić do innego negatywnego skutku – w przypadku braku dochodów podatek i tak będzie musiał być uiszczony. Idealną zatem sytuacją przy opodatkowaniu kartą podatkową dla małych firm jest osiąganie wysokich przychodów, które jednak nie wiążą się z ponoszeniem wysokich wydatków.

Ogromnym minusem tego rodzaju opodatkowania jest także ograniczony zakres odliczeń, ponieważ podatnik może odliczyć jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 7,75% podstawy wymiaru składek).

Dużym atutem płacenia podatku w formie karty podatkowej jest to, że podatnik jest zwolniony z obowiązku obliczania podatku, ponieważ to naczelnik urzędu skarbowego ustala w decyzji wysokość karty. W porównaniu zatem do innych form opodatkowania, jest to niezwykle duże uproszczenie, ponieważ w innych podatnik jest zobowiązany wysokość podatku obliczyć sam.

Podatnicy nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych albo pkpir (podatkowa księga przychodów i rozchodów), składania zeznań rocznych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Karta podatkowa jest zatem, z uwagi na minimalne obowiązki formalne, najprostszą z form opodatkowania, co należy niewątpliwie zapisać po stronie zalet.

Zalety Wady
 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych lub kpir
 • zwolnienie z obowiązku obliczania podatków
 • niska i jednolita wysokość podatku płatnego okresowo
 • brak możliwości zaliczenia wydatków na koszty uzyskania przychodu
 • konieczność płacenia podatku nawet w przypadku braku dochodów
 • brak możliwości skorzystania z odliczeń

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Już na wstępie należy wskazać, że (podobnie jak przy karcie podatkowej) opodatkowaniu podlega przychód, zatem nie ma tu możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Jest to ponownie dość istotne ograniczenie. Zatem jaki jest sens wyodrębnienia tego rodzaju opodatkowania? Otóż można to sobie zrekompensować niższą stawką opodatkowania w stosunku do zasad ogólnych czy podatku liniowego, ponieważ stawki ryczałtu są zróżnicowane. W 2017 roku stawki te wynoszą 20%; 17%; 10%; 8,5%; 5,5%; 3% i 2% oraz zależą one od rodzaju prowadzonej działalności, które przyporządkowane są odpowiednio w ustawie. Przykładowo, najwyższą stawką 20% objęte są przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów, 17% dla usług parkingowych, 8,5% z przychodów świadczenia usług wychowania przedszkolnego, 5,5% z przychodów z robót budowlanych itd. (pełna lista działalności dostępna jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 12).

Łatwo więc zauważyć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystny dla przedsiębiorców, których dochody są duże, przy niskim wskaźniku kosztów, a stosowana przez nich stawka ryczałtu jest niższa niż 17%, ponieważ już przy wyższej stawce korzystniejsze będzie opodatkowanie według zasad ogólnych lub podatku liniowego. Trzeba jednak pamiętać, że rodzaj prowadzonej działalności musi odpowiadać tym wylistowanym w ustawie, w przeciwnym razie możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania jest wyłączona. W praktyce rodzi to wiele problemów, ponieważ przyporządkowanie odpowiedniej stawki ryczałtu do prowadzonej działalności gospodarczej nie jest wcale łatwe, efektem czego są także liczne interpretacje wydawane przez organy podatkowe w tej kwestii.

Wiąże się z tym również kolejny minus tego opodatkowania, gdyż podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów w sposób bardzo szczegółowy. Jest to bardzo istotne, ponieważ tylko w ten sposób możliwe będzie przyporządkowanie odpowiedniej stawki do konkretnego rodzaju działalności. Możliwe bowiem będą sytuacje, że część przychodów będzie opodatkowana według różnych stawek. Jeśli natomiast na podstawie ewidencji nie będzie możliwe ustalenie przychodów z każdego rodzaju działalności, to całość przychodów będzie objęta stawką wyższą, nawet jeśli część z nich podpadałaby pod stawkę 3%. Przedstawię to na przykładzie.

Podatnik prowadzi działalności w zakresie sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (stawka 17%) oraz usług w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (stawka 5,5%). Jeżeli prowadzona ewidencja nie zapewnia wyodrębnienia przychodów z tych dwóch działalności, to podatnik będzie zobowiązany opłacić ryczałt od całości przychodów według stawki 17%.

Ta forma opodatkowania nie jest nader częsta nie tylko z uwagi na fakt, że jedynie określone rodzaje działalności mogą nim być objęte, ale także na fakt, że ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych), które w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskały przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro,

 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Zalety Wady
 • niższa stawka opodatkowania w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego
 • płacony tylko od uzyskanego przychodu (forma zalecana przy niskich kosztach uzyskania przychodu)
 • można skorzystań z niektórych zwolnień i ulg
 • brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu
 • ograniczony dostęp – tylko niektóre formy działalności mogą być objęte tą formą opodatkowania
 • konieczność prowadzenia ewidencji w sposób szczegółowy

 

Jak wspomniałem na początku, w artykule skupiłem się jedynie na dwóch formach opodatkowania i starałem się wskazać ich najważniejsze wady i zalety. Aby wybrać najbardziej odpowiednią formę opodatkowania dla Ciebie należałoby przeanalizować szereg różnych czynników, jednak powyższe może ułatwić Ci w zrozumieniu na co zwracać uwagę przy wyborze form opodatkowania swoich dochodów. Już teraz zapraszam do przeczytania kolejnego artykułu o pozostałych formach opodatkowania, który ukaże się już wkrótce!

 

2017-03-09T22:53:10+00:00

About the Author:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego.

One Comment

 1. Natalia 11 lutego 2017 at 07:53 - Reply

  Bardzo rzeczowy artykuł . Konkretna dawka wiedzy

Leave A Comment