Jak prawidłowo określić przedmiot umowy o dzieło? 5 praktycznych wskazówek

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z zawieraniem różnego rodzaju umów z naszymi dostawcami, klientami, marketingowcami oraz innymi osobami, z którymi na co dzień współpracujesz. Jeżeli nie masz sporządzonej pisemnej umowy i działasz tylko w oparciu o kontrakt słowny, to musisz być świadomy konsekwencji jakie z tego wynikają. W potencjalnym sporze będziesz zobligowany wykazać m.in. przedmiot umowy stanowiący jeden z jej kluczowych elementów, np. w umowie sprzedaży Twojego auta, zobligowałeś się do przeniesienia własności i jego wydania kupującemu.

1. Wskaż zakres czynności każdej ze stron

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to oczywiste, jednak w praktyce różnie to wygląda. Mówiąc wprost, wskaż szczegółowo wszystkie czynności, do których dokonania się zobowiązujesz oraz Twój kontrahent. Dzięki temu unikniesz niemiłych niespodzianek w postaci zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za czynności niewskazane w umowie. Zobrazuję to na prostym przykładzie.

Zawarłeś umowę z firmą zajmująca się projektowaniem stron www o wykonanie strony-wizytówki prowadzonej przez Ciebie firmy. Spoczywa na Tobie obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym w umowie oraz odebranie dzieła. Natomiast projektujący będzie zobowiązany do wykonania dzieła, tj. stworzenia strony, w szczególności:

  • stworzenia logo firmy,
  • stworzenia grafik,
  • zaprojektowania co najmniej 5 podstron,
  • zaprojektowanie formularza kontaktowego,
  • umieszczenia danych kontaktowych i i odnośników w stopce strony
  • umieszczenia newslettera …itd.

Proste wyliczenie, a znaczenie ułatwia życie. Ostrożności nigdy za wiele. Nie bój się poprosić o wskazanie przez drugą stronę konkretnych czynności jakie zobowiązuje się świadczyć. W przypadku umów o specjalistycznym charakterze nie będziesz w stanie samodzielnie określić co powinno wchodzić w ich zakres. Dobrym rozwiązaniem jest także stworzenie szczegółowej listy czynności, będącej załącznikiem do umowy.

2. Ustal cenę lub sposób jej określenia

Umawiasz się z drugą stroną jak wysokie wynagrodzenie otrzyma za prawidłowe spełnienie swojego świadczenia.  Najlepiej posłużyć się w tym celu nie tylko cyframi, ale także wprowadzić zapis słowny. Możesz to zrobić w następujący sposób:

Zamawiający zapłaci za wykonanie dzieła Wykonawcy kwotę 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

Ponadto określ czy są to stawki netto/brutto, czy obejmują podatek VAT itp. Sprawdź czy w tym przypadku wszystko się zgadza – skrupulatność wręcz wskazana. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, właściwe określenie wysokości wynagrodzenia nie wygląda wcale tak prosto i wymaga dołożenia staranności przez każdą ze stron.

3. Wyjaśnij wszelkie niezrozumiałe zwroty

Dotyczy to zwłaszcza umów, w których znajdują się zwroty mające charakter specjalistyczny i są zrozumiałe tylko dla ludzi z danej branży. W takim przypadku nie wiesz co oznacza konkretne sformułowanie i najlepszym rozwiązaniem jest po prostu poproszenie o ich wytłumaczenie i przełożenie na zrozumiały dla Ciebie język – powinno to także znaleźć przełożenie w tekście umowy.

Jest to jedna z podstawowych zasad. Podpisujesz tylko to co rozumiesz. Druga strona ma wręcz obowiązek odpowiedzi na stawiane przez Ciebie pytania. Jeżeli tego nie zrobi, udzieli wymijających odpowiedzi to po prostu nie podpisuj danej umowy i poszukaj innego partnera.

4. Bądź precyzyjny

Postaraj się użyć możliwie precyzyjnych zwrotów, nie dających pola do odmiennych interpretacji stron. Ustalając przykładowo termin zapłaty wynagrodzenia za wykonanie strony internetowej Twojej firmy. Ponownie przyjrzyjmy się postanowieniom wcześniej wspomnianej umowy.

Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 5 dni.

vs.

Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu wykonania dzieła przez Wykonawcę. Wykonanie dzieła następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony umowy.

Dostrzegasz różnicę?

5. Określ zasady odbioru

Koniecznym elementem jest wskazanie, w konkretnym postanowieniu, w jakim momencie dochodzi do skutecznego odbioru dzieła przez Zamawiającego. Według mnie jest to jeden z najważniejszych i najbardziej newralgicznych punktów, rodzących wiele sporów. Najczęściej jest to połączone ze sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez każdą ze stron w ustalonym terminie. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji możesz być pewien, że bez złożenia podpisu pod konkretnym protokołem dzieło nie będzie skutecznie odebrane. Oczywiście możesz w inny sposób określić metodę akceptacji, gdzie protokół nie będzie konieczny – pamiętaj jednak żeby nie odbyło się to poprzez jednostronną czynność Wykonawcy, na którą nie masz żadnego wpływu.

Mam nadzieję, że rozjaśniłem zagadnienia związane z przedmiotem umowy o dzieło. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach.

 

2017-02-27T12:56:25+00:00

About the Author:

Prawnik, specjalista ds. prawa spółek handlowych i restrukturyzacji.

Leave A Comment