25 lat więzienia za fałszerstwo faktury

A gdyby tak… nie zapłacić?

Prawdą jest, że aby zarobić, musimy część pieniędzy oddać Państwu w formie podatku, a zazwyczaj im zarabiamy więcej, tym więcej ich oddajemy. Prawdą jest, że podatków jest zbyt wiele i prawdą jest, że wiele osób próbuje ich w jakiś sposób uniknąć, bo nikt nie lubi dobrowolnie oddawać własnych pieniędzy. Prawdą jednak jest również to, że Państwo posiada odpowiednie narzędzia, by takich śmiałków odnaleźć i za owe nieposłuszeństwo odpowiednio ukarać, a innych w ten sposób odstraszyć, by nikomu już nie przyszły do głowy podobne pomysły. I wreszcie prawdą jest to, że jednak kreatywność Polaków i polskich przedsiębiorców w unikaniu czy wyłudzeniu podatków mocno uszczuplają budżet państwa.

Obecnie ustawodawca polski wprowadza zatem zmiany do systemu podatkowego w celu jego uszczelnienia, ponieważ ściągalność podatków w Polsce nie do końca jest wystarczająco efektywna. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać wszelkim oszustwom podatkowym, poprzez lepszą egzekucję podatków. Co więcej, nastąpi znaczne zaostrzenie kar i stworzenie nowych przepisów, z których będzie można pociągnąć do odpowiedzialności. W tym artykule poznasz przykłady przestępstw podatkowych oraz jakie kary za nie grożą, a także jakich błędów należy się wystrzegać, by fiskus się nami nie zainteresował.

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki

Bardzo częste oszustwa zdarzają się przy wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT). Czym jest podatek VAT chyba nie należy tłumaczyć – każdy przedsiębiorca ma z tym podatkiem do czynienia. Dotychczas częste wyłudzenia przez podatników polegały na fałszerstwach faktur, np. wystawieniu faktury na nieistniejący podmiot lub zmianie tylko pewnych danych na prawdziwej fakturze (czyli np. w sytuacji gdy nabywca na otrzymanej fakturze wprowadził wyższą kwotę VAT naliczonego, przez co mógł odzyskać wyższą kwotę zwrotu). W myśl projektu ustawy za tego typu przestępstwo może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Szczególnym jednak przypadkiem jest, gdy kwota łączna, wynikająca z faktury lub faktur jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, czyli 5 000 000 zł. Sądy mają prawo wymierzyć wtedy sprawcy karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo nawet karę 25 lat pozbawienia wolności! Jest to zatem przestępstwo podatkowe karane niemalże jak zabójstwo – może to być skuteczny straszak dla największych zorganizowanych grup przestępczych. Nad racjonalnością tak surowych kar pozbawienia wolności w stosunku do przestępstw podatkowych można jednak się poważnie zastanawiać.

Do przestępstw podatkowych zalicza się także uporczywe niepłacenie podatku w terminie. W myśl przepisów karę grzywny można nałożyć nawet na osobę, która jednorazowo nie wpłaciła należnego podatku pomimo wezwań właściwego organu podatkowego.

Typowe oszustwo podatkowe polega na złożeniu przez podatnika organowi podatkowemu (lub innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi) deklaracji lub oświadczenia, w którym podaje nieprawdę, zataja prawdę lub nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, co w efekcie prowadzi do uszczuplenia podatku. Za to przestępstwo skarbowe również grozi kara pozbawienia wolności lub kara grzywny do 720 stawek dziennych, lub obie kary łącznie.

Ustalając stawki dzienne, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Nie należy się jednak spodziewać specjalnych względów, gdyż co ciekawe, takie warunki rodzinne, jak posiadanie dzieci, wcale nie powoduje obniżenia grzywny, ponieważ sądy stoją na stanowisku, że osoby wchodzące w konflikt z prawem, powinny się liczyć z koniecznością poniesienia konsekwencji, także w wymiarze finansowym.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany także do prowadzenia odpowiednich ksiąg, które ewidencjonują wszelkie czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jej zupełny brak lub nieprzechowywanie jej w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako siedziba, może nas również narazić na grzywnę do 240 stawek dziennych, czyli 480 000 zł (jedna stawka dzienna nie może przekraczać 2 tys. zł).

Niezwykle ważna jest także rzetelność w prowadzeniu tych ksiąg rachunkowych, a więc by ich treść odzwierciedlała stan rzeczywisty, ponieważ wszelkie niezgodności mogą również narazić nas na karę grzywny. Jednak w tym przypadku sąd w uzasadnieniu będzie musiał wykazać, że w podawaniu niezgodnych z prawdą danych działaliśmy w sposób umyślny, tj. działaliśmy z zamiarem zamieszczenia w księgach i w sprawozdaniu finansowym nierzetelnych danych. Tzw. czeski błąd, czyli omyłkowe przestawienie cyfr w sprawozdaniu, nie podpada zatem pod przesłanki realizacji tego przestępstwa, niemniej jednak może nas narazić na postępowanie podatkowe.

Podatnicy podatku od osób prawnych mają obowiązek także sporządzenia sprawozdania finansowego, który następnie przekazują do urzędu skarbowego – niedopełnienie tego obowiązku w terminie również naraża nas na wymierzenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podatnicy zobowiązani są także do… wielu, wielu innych rzeczy. Ich wyczerpujące wymienienie w jednym artykule zajęłoby stanowczo zbyt dużo miejsca, a ich ilość może doprowadzić do zawrotów głowy.

Podatek goni podatek

Czy istnieją jakieś sposoby obniżenia tego obciążenia podatkowego, nie narażając się na odpowiedzialność podatkową? Oczywiście, że tak. Jednym z nich jest zastosowanie optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwach, czyli w legalny sposób wykorzystać regulacje prawne, by doprowadzić do obniżenia podatku. Świadomy podatnik powinien znać możliwości, jakie daje mu prawo. Powinien znać także obowiązki, jakie to prawo na niego nakłada. Jak zatem ustrzec się przed popełnieniem jakiegoś przestępstwa podatkowego? Oczywiście poprzez skorzystanie z porad specjalistów, którzy poprzez rzetelne i fachowe prowadzenie spraw podatkowych zadbają o nasz stan portfela. Jak wiadomo – nie da się wszystkiego wiedzieć, a niestety nieznajomość prawa szkodzi. Za to jego znajomość może prowadzić jedynie do pozytywnych efektów.

2017-02-12T20:07:46+00:00

About the Author:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego.

Leave A Comment